Exponát měsíce

Roku 2018 v rámci osmičkových výročí vznikl na zámku Lemberk projekt pro prezentaci vybraných exponátů. Pro každý měsíc je vybrán jeden předmět, který je návštěvníkům představen na prohlídkových trasách zámku, zároveň na informační tabuli u pokladny zámku a zde na oficiální webové prezentaci. V rámci návštěvnické sezony 2018 jsou prezentovány exponáty právě v souvislosti s osmičkovými výročími.

DUBEN – 260. NAROZENINY CARLA VERNETA (PARAVÁN)

Roku 1758 se ve francouzském městě Bordeaux narodil Antoine Charles Horace Vernet řečený Carle, syn významného francouzského autora krajinomaleb Josepha Verneta. Právě u otce se Carle vyučil umělecké torbě – stal se z něj malíř, kreslíř a litograf. Věnoval se žánrovým výjevům, lovecké a vojenské tématice a později oslavě Napoleona. Proslul ovšem především tématikou koní. Znal velmi dobře jejich anatomii a byl ve své době považován za nejlepšího „koňského malíře“. Právě za obrazy koní získal od císaře Napoleona Řád Čestné legie a od krále Ludvíka XVIII. Řád svatého Michala.Zemřel roku 1836 v Paříži.

Právě na paravánu (zástěně), který můžete vidět v pánské ložnici na 1. prohlídkovém okruhu zámku Lemberk, jsou litografie koní pocházející od Carla Verneta. Jedná se o jednodílnou zástěnu v dřevěném rámu, rozdělenou lištami na osm polí. V každém je na modrém podkladu nalepena litografie koně. Lze zde spatřit například Tatara na koni, Mameluka u koně, podkoního dávajícího koni napít atd. Na několika litografiích se nachází i přímo signatura „Carle Vernet“.

Paraván není původem ze zámku Lemberk, ale z vily v Hejnicích, která stejně jako Lemberk patřila Clam-Gallasům. Když zemřel poslední člen rodu Franz Clam-Gallas, Lemberk zdědila jeho dcera Gabriela Auerspergová a hejnickou vilu společně se zámečkem v Lázních Libverda její sestra Sophie Auerspergová, z jejíž pozůstalosti tak paraván pochází.