CENOVÝ VÝMĚR 2022

Poplatek za pronájem prostor ke svatebním obřadům se platí předem, nejpozději v den svatebního obřadu, a to přímo v pokladně na státním zámku Lemberk. 

Svatební obřad – kaple Seslání Ducha svatého
(mimo správní obvod matričního úřadu)

5.500,- Kč

Svatební obřad – kaple Seslání Ducha svatého
(pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu)

3.500,- Kč