Město Jablonné v Podještědí

Jedno z nejstarších severočeských měst pocházející ze 13. století plné zajímavostí – místo odpočinku svaté Zdislavy a jediné město v Čechách navštívené Napoleonem I.

Městečko Jablonné založil patrně Havel z Lemberka ve 13. století a bylo součástí panství Lemberk. Jeho synové si však majetek rozdělili, díky čemuž mělo Jablonné oproti Lemberku své vlastní dějiny. Ty však byly velice bohaté. Z nejstarších dějin je zde dodnes k vidění městské gotické opevnění, původně románsko-gotický kostel Narození Panny Marie, který byl však později přestavěn na pivovar a nyní je upraven na vyhlídkovou věž, či špitální kaple svatého Wolfganga. Nejvýrazněji se ve městě projevila doba baroka, a tak zde lze spatřit baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy, morový sloup z roku 1686 nebo bývalý lovecký zámeček Pachtů z Rájova z roku 1700. Ten byl původně v lese, dnes však stojí ve městě u silnice a od roku 1737 sloužil jako pošta. Dále se ve městě nachází zámek Nový Falkenburk dnes sloužící jako dětský domov a u něj nově upravené mokřady formou naučné stezky.

Více inforamcí na webových stránkách města: www.jablonnevp.cz

Propagační video města Jablonného v Podještědí