Svatozdislavský benefiční koncert na zámku Lemberk – 20. ročník

Kulturní akce

Tradiční charitativní komponovaný pořad plný hudby a poezie pořádaný k uctění památky a odkazu sv. Zdislavy z Lemberka.