Informace pro návštěvníky

Zámek Lemberk leží v obci Lvová u Jablonného v Podještědí v okrese Liberec.

Parkoviště

Neplacené parkoviště pro osobní automobily a autobusy se nachází pod zámkem (cca 400 m). Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou parkovat přímo před zámkem na vyhrazeném místě.

Bezbariérový přístup

Prohlídky zámku nejsou bezbariérově přístupné. Základní a Výběrový prohlídkový okruh se nachází v 1. a 2. patře zámku. Doplňkový prohlídkový okruh se sice nachází v přízemí, ale je plný překážek v podobě vysokých kamenných prahů a schodů. V případě zájmu vozíčkářů o návštěvu zámku je nutný vlastní doprovod, který dotyčnému pomůže. Zároveň doporučujeme předchozí ohlášení návštěvy na tel. čísle správy zámku 487 762 305.  

Mazlíčci

Pohyb mazlíčků (psi, kočky...) na zámeckém nádvoří je zakázán. Možný je pouze pohyb po přístupových mostech. Na prohlídku je umožněn pouze vstup s malými mazlíčky v pevné schránce (tašce) a v náruči majitele.

Cyklisté

Je zakázána jízda na kole v areálu zámku. Stojany na kola jsou umístěny v průjezdu zámku. Z důvodu ochrany omítek je přísně zakázáno opírat kola o zdivo.

Občerstvení

Nápojové automaty se nacházejí ve výstavní síni vedle pokladny zámku. Malé občerstvení se nachází v budově bývalé vrátnice u první vstupní brány a je zajišťováno soukromou osobou.