CENOVÝ VÝMĚR 2021

Poplatek za pronájem prostor ke svatebním obřadům se platí předem, nejpozději v den svatebního obřadu a to přímo v pokladně na státním zámku Lemberk. V případě zájmu novomanželů o fotografování ve vybraných interiérech zámku je nutné předem kontaktovat správu zámku Lemberk. Jinak nebude možné z provozních důvodů toto fotografování umožněno.

Svatební obřad – kaple Seslání Ducha svatého
(mimo správní obvod matričního úřadu)

5.000,- Kč

Svatební obřad – kaple Seslání Ducha svatého + focení novomanželů v interiérech zámku
(mimo správní obvod matričního úřadu)

5.500,- Kč

Svatební obřad – kaple Seslání Ducha svatého
(pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu)

3.000,- Kč

Svatební obřad – kaple Seslání Ducha svatého + focení novomanželů v interiérech zámku
(pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu)

3.500,- KČ