VODÁRENSKÁ VĚŽ

Budova vodárenské věže stojí na návrší kopce zvaném Krutina poblíž Bredovského letohrádku v obci Lvová. Přestože se nachází mimo areál Bredovského letohrádku, úzce s ním souvisí respektive s jeho zahradou, s níž a s vodárnou v podzámčí tvoří funkční jednotku. Ve vodárně, která se nachází v podzámčí u Pivovarského rybníka, byl umístěn trkač, který poháněl vodu do vodárenské věže. V ní byla umístěna plechová nádrž (vodojem), ze které voda samospádem tekla vodovodním potrubím do letohrádku a zahrady. Pokud došlo k většímu přepadu vody, byl tento problém řešen odtokem do rybníčku za zahradou. Vodárenskou věž nechal v roce 1734 postavit Filip Josef Gallas, majitel lemberského panství a jejím stavitelem byl pražský architekt Jakub Schödl.