PŘEDZÁMČÍ

V předzámčí se nacházejí kamenné, hrázděné a roubené domy ze 17. a 18. století, ve kterých bydleli lemberští zaměstnanci, sloužící a různí řemeslníci. U zámku stojí původní vrchnostenská budova (později česká škola), sýpka a věznice. Směrem k Bredovskému letohrádku se nachází tehdejší kovárna, hostinec, truhlárna či obecná německá škola. Dnes jsou všechny dochované domy
v lemberském předzámčí v soukromém vlastnictví.