SVATEBNÍ OBŘADY NA LEMBERKU

Svatební obřady se na zámku Lemberk pořádají v návštěvní době, tj. v období duben až říjen,
a to v zámecké kapli Seslání Ducha svatého. Svatební obřady na zámku mohou být civilní i církevní.
V kapli je k dispozici 24 míst k sezení a cca 30 míst ke stání. Další místa ke stání jsou k dispozici ve druhém patře zámku na kůru.

Prvním oddacím dnem  je sobota 10. dubna 2021 a posledním oddacím dnem
je sobota 30. října 2021.

Ostatní termíny dle domluvy.
Bližší informace poskytuje Městský úřad – matrika v Jablonném v Podještědí
na tel. čísle +420 487 829 965.

Prohlídka kaple je možná kdykoliv během návštěvní doby zámku nebo po dohodě se správou zámku Lemberk i mimo návštěvní dobu, a to na tel. čísle +420 487 762 305.

Při svatebních obřadech je možné nechat si zahrát na vzácný barokní varhanní pozitiv z roku 1723, který byl zhotoven v dílně slezského varhanáře Jana Kryštofa Maywalda z Wiegandsthalu. Zvláštností lemberského varhanního pozitivu je dochovaný původní barokní kanálový tremulátor, které se nachází mezi měchy a vzdušnicí. Klaviatura má krátkou oktávu (klávesy c – c3, 45 kláves).

Hudební doprovod při svatebních obřadech zajišťuje
paní Eva Navrátilová -  tel. čísle +420 723 843 522

Pro  svatební obřad lze dohodnout i jiný způsob hudby.

Po svatebním obřadu nabízíme novomanželům možnost návštěvy zámeckých interiérů a pořízení si stylových romantických fotografií. V tomto případě je však nutné předem kontaktovat správu zámku Lemberk. Jinak nebude možné z provozních důvodů toto fotografování umožněno.

Správa zámku Lemberk: +420 487 762 305, +420 723 944 322
e-mail: lemberk@npu.cz