POSELSTVÍ Z ROKU 1975

Při opravě měděné korouhvičky na střeše vstupní věže byla v srpnu roku 2003 v zinkové schránce nalezena pamětní listina z roku 1975 a několik dobových mincí. Pisatelkou listiny byla kastelánka
Ing. Jana Talafantová, která tak zanechala odkaz v podobě poselství, které v nezměněné podobě čtenářům předkládáme.

 „Zámek se postupně opravuje nákladem odboru kultury okresního národního výboru v České Lípě, který je správcem objektu. Stavební údržbu věže střechy provedli pracovníci okresního stavebního podniku, stavební údržby památek v Děčíně I., tesaři Karel Jelínek, Zdeněk Válek, malíř a lakýrník Jaroslav Bejček, klempíři Jaroslav Bauchner a Karel Kříž, pod vedoucím Jiřím Suchardou.

Oprava byla dokončena ve slavném roce 1975, kdy celý český a slovenský národ vzpomínal 30. výročí porážky fašismu a osvobození naší vlasti ze šestileté okupace nacisty. V době dokončení oprav,
byl po nemocném prezidentu, generálu Ludvíku Svobodovi právě zvolen nový
prezident ČSSR Gustáv Husák.

V tomto roce byl předsedou okresního národního výboru v České Lípě Josef Lukášek, vedoucím odboru kultury Josef Medelský. Předsedou místního národního výboru ve Lvové, na jejímž katastru státní zámek Lemberk leží, byl Rudolf Zábrana a tajemníkem Jindřich Bába. Podle sčítání lidu v roce 1970 měla Lvová 281 obyvatel.

Pořízení nového zápisu do knoflíku organizovala pracovnice odboru kultury okresního národního výboru na úseku ochrany památek Marta Habalová, která starý zápis vyjmutý klempíři, předala okresní archivářce Marii Vojtíškové. Stav písemností byl vlivem vniklé vlhkosti velmi špatný, takže nemohly být pro zpuchřelost z pouzdra vyňaty.Celá schránka i se starými mincemi byla předána do okresního vlastivědného muzea v České Lípě ke konservaci. Proto jsou nyní do knoflíku uloženy pouze mince současné doby a současné noviny okresu.

V letošním roce není ještě zámek pro opravy přístupný veřejnosti. Jeho ředitelkou je Jana Talafantová. Od doby, kdy po druhé světové válce přešel Lemberk do majetku našeho státu a pak se dostal
do správy okresu Česká Lípa, navštívilo zámek tisíce zájemců o umění naší vlasti (od roku 1960 do roku 1971 přibližně 240 tisíc návštěvníků), kteří si tu prohlédli bajkový sál, muzeum dějin nábytku, Zdislavinu komůrku, středověkou zámeckou kuchyň a místa, kde se odehrávaly selské rebelie roku 1775, barokní varhany z roku 1723, před dvěmi léty opravené Františkem Čálkem a jiné pozoruhodnosti.

Údržbě celého památkového areálu je věnovaná stálá pozornost. V roce 1963 byl restaurován strop tak zvaného bajkového sálu, sedmdesát sedm dřevěných desek s výjevy z Ezopových bajek, celkovým nákladem 60 tisíc Kč. Údržba střech a interiéru zámku si vyžádala v posledních pěti letech celkem
918 tisíc Kč. V letošním roce bude ještě zakryta střechy této věže šindelem a v následujícím roce budou provedeny restaurátorské práce na sgrafitové výzdobě fasády věže.

Přejeme si, aby při příští opravě nalezla další generace náš pamětní zápis a naše poselství k ní: važte si památek, které naši předkové umně vytvořili a zanechali nám v dědictví. V potížích poválečného čtvrtstoletí jsme s těžkostí je uchovali před zkázou. Zkrášlují životní prostředí a připomínají slavné
i truchlivé stránky dějin naší vlasti. Učiňte všechno pro to, aby již žádná válka ani zatmělost neničila tvář naší země a abyste se mohli Vy i budoucí generace těšit v míru z jejích krás.“