KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Hřbitovní kaple na konci lipové aleje byla založena koncem 14. století Haškem z Lemberka, posledním mužským členem svého rodu, který byl do ní pohřben společně s manželkou Maruškou. V roce 1657 byla pozdně gotická kaple přestavěna do renesanční podoby a začala sloužit k pohřbívání rodin vrchnostenských správců a úředníků. Na počátku 19. století byl interiér kaple upraven, a to do podoby poutního místa souvisejícího s kultem svaté Zdislavy. Přestože patrocinium nebylo nikdy změněno, byla kaple během tohoto století označována za kostelík blahoslavené Zdislavy. Poutní i pohřební charakter si kaple Nejsvětější Trojice zachovala i krátce po roce 1945. Dnes je veřejnosti nepřístupná.