Zámek Lemberk zve na výstavu – Člověk a kůň

Zámecká konírna – výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci.