Svatozdislavský benefiční koncert na zámku Lemberk – 20. ročník

Tradiční charitativní koncert pořádaný k uctění památky a odkazu svaté Zdislavy z Lemberka. Letos ve znamení Roku české hudby.   

 

Vstupné dobrovolné.