Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Barokní chrám od vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta, ve kterém je pohřbena svatá Zdislava z Lemberka, patronka našeho kraje. Mimoto se jedná o unikátní památku středoevropského baroka, na níž bylo poprvé v Čechách užito tzv. kasulové okno.

Barokní chrám postavený na počátku 18. století císařským vyslancem
v Benátkách, majitelem panství Jablonné, Františkem Antonínem Berkou z Dubé.
Pro projekt si vybral významného vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta. Nový chrám měl posloužit k podtržení významu poutního místa, kde je pohřbena svatá Zdislava z Lemberka, významná světice českého středověku. Kromě jejího hrobu se chrám stal i pohřebištěm samotného Františka Antonína Berky, mnohých dalších šlechticů
a mnichů, neboť součástí areálu je dominikánský klášter.
Ten byl založen ve 13. století a funguje zde dodnes.

Je možná buď individuální návštěva baziliky či prohlídka s průvodcem
do kláštera, baziliky, popř. do krypty s průvodcovskou službou.

Více info na webových stránkách: www.zdislava.cz